група “Мики Маус”


Сборна ПГ /5-6 г./група “Мики Маус”

Сборна ПГ /5-6 г./група “Мики Маус”

Педагогически екип:
Стоянка Гочева – Старши учител
Габриела Янчева – Учител
Гена Гърчева – Помощник възпитател

Вярваме, че с усмивки, обич и уважение на детската личност можем да постигнем всичко!Обичаме много да пеем, да танцуваме и да спортуваме…,защото сме убедени, че изкуството възпитава.

Нашата цел е създаването на един пълноценен детски свят, удовлетворяващ максимално социалните потребности на детето от общуване, позволяващи му да намери своето място в обществото;  съдействие за оптимално развитие на неговите познавателни интереси, на неговата самостоятелност и творческа активност.  За успешното реализиране на така поставената цел, разчитаме на родителите, наши партньори във възпитанието на детето.

С талантливите деца на групата взимаме активно участие в Празничния календар на Община Болярово, и други културни институции.

Опитваме се с обич и радост да творим добро!