група „Снежанка”


Смесена разновъзрастова група „Снежанка” от 2г. до 7г.

 

Смесена разновъзрастова група „Снежанка” от 2г. до 7г.

Педагогически екип:
Султана Димитрова – Старши учител
Мария Георгиева – Учител
Готвач: Дафинка Иванова

В група „Снежанка” са най-усмихнатите и слънчеви деца, защото:
• Децата намират своя неповторим ден, обич и топлина.
• Занималнята е уютна, нестандартно обзаведена. Тук цари спокойна, ведра атмосфера, наситена с много емоции и позитивна нагласа.
• Децата имат много приятели.
• Играят, строят, пеят, танцуват, рисуват , забавляват се заедно.
• Семействата на децата са наши приятели, съветници и партньори.
• Екипът на групата има свой стил и почерк на работа.

Вярваме, че заедно, чрез непрекъснат диалог, уважение и подкрепа ще допринесем за тяхното израстване.