Екип


Екип

Калина Гюрова – директор

Педагогически специалисти:


Стоянка Гочева – старши учител
Султана Димитрова – старши учител
Мария Георгиева – учител
Николета Петрова – учител
Диана Кижева – учител
Габриела Янчева – учител
Маргарита Тенева- Янева – учител
Стоянка Станчева-Тодорова – учител

 

Административен персонал

Димитринка Даскалова – технически сътрудник

Ирина Стоянова – ЗАС

Калина Янева – касиер- домакин 

Помощник възпитатели:

София Апостолова
Гена Гърчева

Жечка Стоянова – готвач
Дафинка Иванова – готвач
Виолета Стоянова – готвач

Огняр
Димитър Николов