Екип


Екип

Калина Гюрова – директор

Педагогически специалисти:


Стоянка Гочева – старши учител
Ваня Велкова – старши учител
Николинка Минкова – старши учител
Султана Димитрова – старши учител
Ирина Грозданова – старши учител
Катерина Илчева – учител
Мария Георгиева – учител
Стоянка Станчева-Тодорова – учител

 

Административен персонал

Златина Петкова – счетоводител

Димитринка Даскалова – технически сътрудник

Ирина Стоянова – ЗАС

Калина Янева – касиер- домакин 

Помощник възпитатели:

София Апостолова
Гена Гърчева

Жечка Стоянова – готвач
Красимира Илиева – готвач
Виолета Стоянова – готвач

Огняр
Димитър Николов