Съобщения


Великденски празник

На 28.04.2021г. в ДГ „Здравец” гр. Болярово група „Буратино“ заедно със своите учителки Стоянка Гочева и Ана-Мария Тодорова , група „Мики Маус“ с г-жа Катерина Илкова в създадената празнична атмосфера на фона на тиха музика се пристъпи към боядисване на великденски яйца. Великден е най- светлият празник.

За него се подготвяме дълго. Шарим яйца заедно деца и педагози. Червеното яйце и козунакът са символите, чрез които децата осмислят празника Великден. Децата научиха, че първото яйце е червено и с него отриваме бузките, да са бели и червени, здрави и засмени през годината.

Подредихме изложба от яйца, красиво подредени на специални поставки, кошнички, рисунки и апликации. Изградихме обобщена представа за великденския празник. Благодаря на всички, които участваха в боядисването на яйцата.

Пожелавам на всички весели великденски празници!


Осмомартенски поздрав

Децата от ДГ „Здравец“ и филиали гр. Болярово от групи „Буратино“ и „Мики Маус“ отправиха поздрав към своите майки с песнички и стихчета по случай 8 март-международния ден на жената.

Вечерта подариха красиво изработени картички под ръководството на учителките за своите майки в знак на уважение, любов и признателност.


Трети март

На 2 март децата от група „Мики Маус“ и група „Буратино“ в град Болярово съвместно със своите лъчезарни учителки активно се включиха в тържественото честване на 3- ти март Национален празник на България.

Участието на група „Мики Маус“ беше с рецитал посветен на 3-ти март и песните „Трети март“ и „Знамето ни е трицветно.
Те пяха възторжено и преживяха емоционално съдържанието на песните.

Момичетата представиха мажоретен танц. Танцуваха с желание и импровизираха артистично танцови движения.


Посрещане на Баба Марта

На 1 март 2021 година децата от група „Буратино“ и група „Мики Маус“ заедно със своите любими учителки Ана-Мария Тодорова, Стоянка Гочева, Катерина Илкова и Николинка Минкова посрещнаха Баба Марта в детска градина „Здравец“ гр. Болярово. Те я очакваха с нетърпение още от ранни зори. Децата посрещнаха празника щастливи, усмихнати и лъчезарни. На тържеството децата пяха, играха хорце и забавни игри.

С много емоция децата от група „Буратино“ се въплатиха в ролите на различни горски животни и представиха своя чудесен танц.

Децата от група „Мики Маус“ представиха достойно своя народен танц с много изразителни движения.

С желание импровизираха танцови стъпки и движения съобразно жанра и характера на музиката. Импровизираха артистичност и с удоволствие играха хорото.

По традиция и за здраве Баба Марта закичи малки и големи с чудни мартенички.
Накрая зарадва всички със сладка питка.

Така премина този хубав български празник в детската градина – с много усмихнати лица, празнично настроение и с куп мартенички на детските ръчички.


Ден на розовата фланелка

Тази година на 24.02.2021 г. ДГ „Здравец” и филиали децата под ръководството на своите любими учителки Стоянка Гочева и Ана-Мария Тодорова от група „Буратино“ и Николинка Минкова и Катерина Илкова на група „Мики Маус“ по интересен, забавен и достъпен начин представиха информация за отбелязване международния ден на розовата фланелка.

Всяка година той се провежда в последната сряда на месец февруари и е посветен на осъзнаването и превенцията на тормоза в училище.
От г-н Любослав Ценов секретар на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към община Болярово получихме брошури „Училище без тормоз” за всички участници, розови картони и розови балони за всяко дете и украса. На този ден децата имаха розови стикери изработени от учителките с надпис: Не на насилието и не за един ден“.

В кратка беседа и разговори с децата учителите Стоянка Гочева и Николинка Минкова обсъдиха проблемите за тормоз в детската градина, как да бъдем съпричастни и да не затваряме очите си, когато някой е подложен на насилие и унижение.

Г-жа Гочева разказа на децата за инициативата, която започва през 2007 г., когато две момчета в Канада застават зад гърба на свой приятел и съученик, който бил тормозен, защото дошъл на училище с розово поло. Дейвид Шепърд и Травис Прайс купуват розови тениски и на следващия ден раздават на всички в училище, които дръзват да се включат. А те се оказали много.

Беше представена презентация от младите учителки Ана-Мария Тодорова и Катерина Илкова, където нагледно децата обогатиха своите познания за тормоза, видовете тормоз и насилие. В последствие те разбраха: – Да бъдат приятелски настроени; – Да се държат възпитано; – Да не се обиждат и да си служат с вежливите думи.

Изготвени бяха информативни табла – табло с послания за позитивна насоченост, добронамереност, толерантност. За финал на мероприятието бе организирано масово пускане на розови балони в знак на съпричастност към жертвите на тормоза в училище и в знак на неприемане на всеки акт на грубост, насилие, нетолерантност.

Накрая децата от ДГ „Здравец“ гр. Болярово и филиалите в с. Воден и с. Стефан Караджово получиха грамоти за отбелязване на международния ден на розовата фланелка от Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни разписани от г-н Христо Христов – кмет на община Болярово.

Галерия с снимки: ↓Работа по проект

ДГ „Здравец“ и филиали гр. Болярово работим по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образовани“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд.
Проектът е на обща стойност 82 500 000,00 лева.

Основна цел:
Основната цел на проекта е навременно ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

Проектната дейност по която работи детската градина е:
Дейност 1: Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи.
Работят следните учителки. В гр. Болярово Надя Димитрова Ставрева работи в група „Мики Маус“ и Ваня Димова Велкова в група „Звънче“ във филиал с. Стефан Караджово. От м. януари 2021 година работи и старши учител Стоянка Димитрова Гочева в група „Буратино“ гр. Болярово.

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Васил Иванов Кунчев

Днес на 18.02.2021 г. децата от ДГ „Здравец“ гр. Болярово под ръководството на своите учителки Николинка Минкова, Катерина Илкова, Стоянка Гочева и Ана-Мария Тодорова почетоха 148-та годишнина от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски.

Cъc cпeциaлнa пpoгpaмa беше oтбeлязана пaмeтнaтa дaтa. Децата от група „Мики Маус“ представиха peцитaл „Дa ce знae и дa ce пoмни“ на по- малките дечица от група „Буратино“. Пяха песни.

Г-ца Ана-Мария Тодорова представи пpeзeнтaция зa живота и делото на Bacил Лeвcĸи.
Той остана в българската история преди всичко с безсмъртието на своите прозрения. Когато се изгражда неговият образ, традиционно се акцентира върху човешките му добродетели. Те безспорно правят Левски истински обичан син на народа.


Европейски ден без загинал на пътя

В тази възраст децата рядко се движат самостоятелно, но въпреки това те са участници в движението и затова трябва да умеят да се движат безопасно.

Малките деца трудно преценяват сложността на пътната обстановка, нямат формирани волеви задръжки,ориентировъчната им способност не е гъвкава, което е причина да не могат да вземат правилни решение в критични ситуации на пътя и това ги прави най-уязвимите участници в движението.

Децата бяха запознати и се затвърдиха знанията им за пътната среда, за пространственото ориентиране в нея.Изброяваха елементите на пътната среда,заучиха основните правила за движение по улицата.

Запознаха се с опасните и безопасните места, получиха познания за пътните знаци.Рисуваха и апликираха „Пешеходци и автомобили” и светлините на светофара.Затвърдиха наученото в игри.

На 26.09.2019 г. в ДГ „Здравец“ гр. Болярово отбелязахме Европески ден без загинал на пътя.
Събитието беше съпроводено от следните мероприятия:

1. Проведена беседа с децата на двете групи „Мики Маус“ с г-жа Надя Ставрева и г-жа Стоянка Гочева на група „Буратино“.
2. Презентация на тема: „Обичам семейството! Да го пазим на пътя“
3. Музикално подвижна игра „Автобус“ с децата от група „Буратино“
4. Децата от група „Мики Маус” изрязваха и лепиха различни превозни средства.
5. Безопасно преминаване по пешеходна пътека с децата от двете групи.

Галерия с снимки: ↓


Детска градина „Здравец” и филиали – град Болярово

Инициативи във връзка с Националната седмица на четенето в периода от 09.12.2019 до 13.12.2019г.

В ДГ „Здравец” и филиали се планувани, координирани и проведени различни инициативи, които повишиха вниманието и интереса на децата и родителите към книгите и четенето.Седмицата беше наситена с многобройни дейности.

09.12. – понеделник

„Четем и се забавляваме в чудния свят на книгите”

Ученици от СУ д-р Петър Берон” гр. Болярово на гости при децата от ДГ „Здравец” гр. Болярово

Среща на децата с учениците от СУ д-р „Петър Берон”
На 09.12.2019 г. в ДГ „Здравец” гр. Болярово се проведе следната инициатива във връзка с Национална седмица на четенето под надслов „Четем и се забавляваме в чудния свят на книгите”.
Ученици от СУ д-р „Петър Берон” гр. Болярово водени от г-жа С.Минева /педагогически съветник / посетиха група „Мики Маус”. Учениците от горен клас прочетоха на децата приказката „Косе Босе”.
След прочета на приказката с децата се обсъди кои са героите и каква е поуката. Малките дечица останаха доволни от общата среща с по-големите каки и батковци.
След това учениците посетиха и група „Буратино”. Прочетоха приказката „Сливи за смет”.
С много артистизъм учениците художествено пресъздадоха приказките.
Децата изпитаха радост и удовлетвореност от прочетените приказки.

10.12. – вторник

„ Да разлистим книжките с вълшебства”

Любими приказни герои гостуват на децата в детската градина.

Гл. експерт „ХД” гр. Болярово К. Пехливанов влезе в ролята на приказен разказвач и прочете любими приказки на децата.
Среща с артиста Кольо Пехливанов
На 10.12.2019 г. децата от детска градина „Здравец” гр. Болярово бяха посетени от артиста и Главен експерт „ХД” към община Болярово г-н Кольо Пехливанов.Той влезе в ролята на приказен разказвач и прочете любимите приказки на децата от писателя Ран Босилек „Кумчо Вълчо рибар”, „На гости” и „Малкият Хитър Петър”.
Г-н Кольо Пехливанов умело използва мимика,жест и интонация при пресъздаване на художествения текст. Истински завладя малките дечица като разлисти книжките с вълшебства.Разтвори сърчицата и ума им към приказния свят на книгата .
Децата възприеха активно съдържанието на приказките в тяхната последователност.Изразяваха отношението си към постъпките на героите в художествените произведения.
С прочетените приказки и със своята артистичност г-н Пехливанов успя да създаде приповдигнато настроение у децата.Показа невероятни умения за изразяване чрез творчество.
Децата изпитаха емоционално преживяване от прочетените приказки.

11.12. – сряда

1.1.„Моята любима книжка „

Всяко дете носи своята любима книжка в групата и я представя на децата.

В група „Мики Маус” се проведе следната инициатива. Няколко деца донесоха своите любими книжки:
Никол Попова книжката „Сладки сънища”, Татяна Илиева „Пенокио”, Йоана Русева „Дивите лебеди” и Алексиано Ценов „ Петлето”. Учителката Надя Ставрева прочете книжките, които децата представиха на своите другарчета. С интерес слушаха художествените произведенията.С желание интерпретираха и съпреживяваха вълненията на героите. Включваха се активно в диалог.Учителката успя да развие наблюдателността, децата станаха по-активни и любознателни.Красивите илюстрации в книжките привлякоха вниманието на децата и допринесоха допълнително да се развият техните възприятия и фантазии обогатявайки детския им свят.

1.2. „Пазя всички книжки”

Запознаване на децата с книгата , нейната структура и съдържание , както и с грижите за нейното опазване.Организиране на посещение на децата от подготвителна група „Мики Маус” в библиотеката на читалище „Възраждане” 1912 г., където децата ще се запознаят с начина на съхранение на книгите.

Посещение в НЧ „Възраждане 2012 г.“
На 11.12.2019 г. децата от група „Мики Маус“ гр. Болярово посетиха местното читалище във връзка с Национална седмица на четенето.Там те бяха посрещнати от г-жа М. Христова, която потопи децата във вълшебния свят на книгите, като им прочети приказката „Снежанка и седемте джуджета“ и гатанки.Децата слушаха с интерес и внимание и разбраха, че книгата е отворен прозорец към света.Тя обясни на децата, че книжките в библиотеката се дават без парички и когато се научат да четат сами ще идват да си вземат книжки.Децата с голям интерес разгледаха предложените им книжки.
Накрая г-жа Христова запозна децата с Правилата за разглеждане на книжките, които трябва грижливо да пазят здрави и чисти.

12.12. – четвъртък

1.1„С баба приказки разказвам и чета”

Децата от ДГ „Здравец” и филиали
Посещение на баби и родители в групите , които да прочетат и разкажат на малките слушатели любими приказки.

Незабравима ще остане за нашите малки слушатели срещата с баба Катя и леля Павлинка.На малките дечица от група „Буратино” леля Павлинка прочете приказката „Пиленцето и патенцето”.Със своето изключително умение успя да привлече вниманието на децата и да задържи интераса им.
Баба Катя прочете на децата от група „Мики Маус” приказката „Вълкът и седемте козлета”. С желание децата възпроизведоха съдържанието на приказката.Изпитаха радост и удовлетвореност от прочета й.

1.2. Любима детска приказка на родителите

Кутия, в която всеки родител записва и пуска името на своята любима детска приказка.

Учителките на групите „Мики Маус” и „Буратино” предоставиха вълшебна кутия , в която бяха записани и пуснати имената на любимите детски приказки от детството на родителите .След отварянето й се оказа,че най- голям беше броя на приказките „Червената шапчица”, „Вълкът и седемте козлета”, „Пепеляшка” и „Снежанка и седемте джуджета”.
С проведеното мероприятия се утвърди приемствеността между поколенията и се принесе обичта към книгите върху подрастващите.

13.12. – петък

„Кът на книгата”

Всяка група създава свой кът с книги –обогатяване библиотеката в групата.

В ДГ „Здравец” и трите филиала съвместно деца и учители обособиха и обогатиха кът на книгите.В него децата при необходимост и желание могат да импровизират четене и преразказване на любими приказки.
Учителките насочиха вниманието на децата как да разглеждат книжките, да разлистват лист по лист, да не прегъват и късат страничките на книжките.
Проведените инициативи оставиха у децата траен емоционален отпечатък, с което смятаме, че са постигнати поставените цели в Национална седмица на четенето.Децата засилиха своя интерес към четенето, защото писменото слово е традиционно възпитание и се е утвърдило като водеща ценност.Безспорно имаща място в съвременния динамичен свят.
За да се утвърдят навиците на децата към четенето тези инициативи трябва да залегнат във възпитателно- образователния процес и да придобият постоянен характер и в следващите поколения.

Галерия с снимки: ↓Пожарна Безопасност

На 8 ноември 2019 г. от 10:00 часа в ДГ „Здравец” гр. Болярово се проведе практическо занятие по пожарна безопасност на тема: „Евакуация на деца и личния състав при възникване на пожар”.

От 10:00 часа се проведе евакуация и по филиалите: с. Стефан Караджово, с. Шарково и с. Воден.
Децата се изведоха на безопасно разстояние от сградата на детската градина.Евакуацията беше успешно завършена.
Гост на практическото занятие в ДГ „Здравец” беше Началника на УПБЗН гр. Болярово г- н Михов.

На практика г- н Михов запозна децата с някои основни правила, които трябва да се спазват задължително при възникване на ситуация на пожар.

Интересна беседа изнесе г-жа Стоянка Гочева с децата от ДГ „Здравец” гр. Болярово.Децата под нейно ръководство разказа с какви предмети не трябва да играят малките деца и при пожар на кой телефонен номер трябва да се обадят. Г-жа Гочева затвърди знанията на децата как да действат в задимена обстановка.

Обясни им, че трябва да поставят мокра кърпа на устата и носа и приведени трябва по-най бързия начин да се изведат децата на безопасно място.

Благодаря на всички участници в практическото занятие.

Галерия с снимки: ↓