Начало

„Ако образованието дава на човек ерудиция, то възпитанието създава интелигентна и активна личност.”
Владимир БехтеревНашата визия:

Утвърждаване на детската градина в желано място за детето, където то ще се чувства защитено, разбирано и подкрепяно. Място гарантиращо умственото, социалното, емоционалното, личностното и физическото развитие на всяко дете.

 

Нашата мисия:

Превръщане на детската градина в място за оптимално развитие на личността, нейната автономност,заложбите и способностите на детето в процеса на обучение и възпитание.

 

 

 

 

 

 

За нас:

ЦДГ „Здравец” отваря врати през м.май 1987г. като обединено детско заведение „Дечка Сюлемезова”. Сградата е от нов тип, специално построена, с капацитет 120 деца, разпределени в четири възрастови групи.

До 1992 год.детското заведение функционира в пълния си капацитет и се превръща в истински дом на радост и комфорт за деца.

На 20 септември 1992год. е преименувано и получава сегашното си име ДГ „Здравец”. В момента ДГ „Здравец” е едно обновено, красиво, европейско детско заведение, което функционира с две възрастови групи деца в гр.Болярово и с по една група в двата ни филиала-Група „Снежанка” с. Воден и Група „Звънче” с.Ст.Караджово, като общия брой деца е 74.

За тях полагат всекидневни неуморни грижи 9 души педагогически и 10 помощен персонал. Екипът на детска градина „Здравец” и филиали с много грижа и любов създават за Вашите деца едно топло, уютно и свободно място, където децата да опознават себе си и света, да творят и създават приятелства.

Колективът работи с удоволствие и отговорност към родителите и децата. За родителите – да са спокойни за живота, здравето и възпитанието на децата си.

Усилията ни са насочени към осигуряване на максимално условия за развитие на детската личност, чрез прилагане на нови методи и идеи за утвърждаване на педагогическото взаимодействие като същностна характеристика на възпитателно-образователния процес.

 

Децата са не само възпитавани и обучавани, децата са ❤ ОБИЧАНИ!